Werken Max Liebermann voor het Gemeentemuseum Den Haag

Liebermann.png

Afgelopen maart verzorgde Kortmann de transporten voor de tentoosntelling Max Liebermann in het Gemeente museum Den Haag.

De transporten voor deze tentoonstelling zijn mede tot stand gekomen door nauwe samenwerking tussen het Gemeentemuseum Den Haag, Kortmann en agenten in het buitenland. In twee weken tijd werden werken van 42 verschillende bruikleengevers uit Nederland, Duitsland en Zwitserland afgeleverd en geïnstalleerd in het museum. Dit heeft geresulteerd in een prachtige overzichtstentoonstelling van de kunstenaar Max Liebermann welke nog tot 24 juni te zien is in het Gemeentemuseum Den Haag.