Kortmann groter en groener

Om te kunnen blijven voldoen aan de toenemende vraag naar de huur van kunstopslag breidt Kortmann APS haar opslag medio 2019 uit met 2500m2! Het pand zal worden gebouwd naar de modernste maatstaven en worden voorzien van de hoogste veiligheidseisen.

De extra opslag zal worden verdeeld over twee verdiepingen, waar klanten een eigen afgesloten nis kunnen huren die geheel naar wens kan worden ingericht. Het vervoer en de opslag van kunst gaat nou eenmaal gepaard met de nodige belasting voor het milieu. Om deze milieubelasting zoveel mogelijk te beperken heeft Kortmann enkele maatregelen opgesteld die zij aankomend jaar gaan doorvoeren. In tijden van de steeds groter wordende klimaatdiscussie hecht ook Kortmann waarde aan groen en duurzaam ondernemen. Behalve de aanbouw van extra opslag ruimte gaan wij op ons bestaande pand 3000m2 zonnepanelen plaatsen. Deze zonnepanelen leveren naar verwachting meer energie op dan dat wij verbruiken, en wij dus volledig kunnen gaan operen zonder op het regulieren net aangesloten te zijn. Door middel van het installeren van enkele warmtepompen willen wij van het gas net worden afgesloten.

CO2 compensatie
Vanaf 1 januari kunnen onze klanten ervoor kiezen om hun verbruikte CO2 te compenseren in de vorm van het planten van een boom. Wij doen dit via de stichting Trees For All; zij is de enige stichting op het gebied van CO2 compensatie in Nederland en de enige die bomen planten in Nederland, Oeganda en Bolivia. De projecten zijn van sociaal economische als ecologische meerwaarde voor de samenleving. Door het beschermen en aanplanten van bossen verbeteren de inkomenspositie en levensomstandigheden van de lokale bevolking en vermindert de atmosferische CO2. Bomen absorberen de CO2 die anders in de ozonlaag terecht zou komen. De zuurstof gaat terug de lucht in en de koolstof (CO2) wordt op een duurzame manier in de bodem en het hout. Per gereden 100 km kan er een boom in Oeganda en/of Nederland geplant worden. De kosten bedragen 5 euro per boom.